Σίτες αντικωνωπικά συστήματα

 

 

Σίτα ρολλό κάθετης κίνησης Σίτα plisse

Ανοιγόμενη σίτα

Ηλεκτρική σίτα

Τα συστήματα αντικωνωπικής προστασίας ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις τόσο των κατασκευαστών όσο και του αγοραστικού κοινού αφού καλύπτουν μια πολύ μεγάλη γκαμα απο προοιόντα οπως SOFFY σίτες PLISSE, TUCK BLOCK ηλεκτρικές σίτες, σίτες καθετης & οριζόντιας κινησης και σίτες με ανοιγομενη πορτα.